Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası

Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları ixrac və idxal məhsulları haqqında bütün məlumatlar
Statistikanı göstər
Azərbaycan Respublikası Xarici Ticarətinin Gömrük Statistikası

Digər statistika

Xarici ticarətin gömrük statistikasına daxil olan məlumatların vizual görüntüdə əldə olunması
Xarici ticarətin gömrük statistikasının göstəriciləri

Xarici ticarətin gömrük statistikasının göstəriciləri

Statistik göstəricilər xarici ticarət üzrə miqdarı haqqında məlumatları əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən həyata keçirilən ticarət əməliyyatları.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Büdcə daxilolmaları haqqında məlumat

Büdcə daxilolmaları haqqında məlumat

Gömrük ödənişlərinin növləri üzrə yığımların təsnifatı. Gömrük ödənişləri gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti ilə əlaqədar gömrük orqanları tərəfindən tutulan ödənişlərdir. Gömrük ödənişləri dedikdə, gömrük orqanları tərəfindən respublika büdcəsinə alınan vergilər (ƏDV və aksizlər), yığımlar (rüsumlar) başa düşülür.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Xarici iqtisadi fəaliyyət haqqında məlumatlar

Xarici iqtisadi fəaliyyət haqqında məlumatlar

Xarici ticarət iştirakçılarının sayı və sahəsi haqqında məlumat. Xarici ticarət statistikasının formalaşdırılması zamanı əsas məlumatlar malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı deklarantlar tərəfindən doldurulmuş yük gömrük bəyannamələrində olan məlumatlardır.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Ticarət əməliyyatlarının həcmi

Ticarət əməliyyatlarının həcmi

Ölkə qrupları və sektorlar üzrə ticarət dövriyyəsinin həcmi.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Avtomobil idxalı haqqında məlumat

Avtomobil idxalı haqqında məlumat

"Nəqliyyat vasitələrinin idxalı"nın məlumatları Azərbaycanda avtomobil idxalının həcmini qiymətləndirməyə imkan verir.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Mal qrupları üzrə ixrac və idxal

Mal qrupları üzrə ixrac və idxal

Mal qrupları tərəfindən idxal-ixrac əməliyyatlarının dinamikası və ticarət ölkəsi haqqında məlumat. Azərbaycan Respublikasının gömrük statistikası, ölkənin dövlət ərazisinə daxil olan və ya bu məhdudiyyətləri tərk edən bütün malları nəzərə alan xarici ticarətin uçotunun "ümumi" sistemi əsasında malların idxalı və ixracının uçotunu aparır.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Yük daşımaları haqqında məlumat

Yük daşımaları haqqında məlumat

Azərbaycan Respublikasının bütün nəqliyyat növləri və daşımaların istiqamətləri üzrə yük dövriyyəsinin dinamikası.

Araşdırma səhifəsinə keçin

Layihə haqqında

“Ticarət Statistikası Portalı” ölkənin Xarici İqtisadi Fəaliyyəti haqqında məlumatlar yalnız sahibkarlara deyil, həmçinin dövlət orqanlarına əlçatanlığını artırmaq məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) tərəfindən hazırlanmış layihədir.

DGK-nın "Ticarət Statistikası Portalı"nı yaratmaqda əsas məqsədi maraqlı tərəflər üçün Azərbaycan Respublikasının ticarət dövriyyəsini vizual olaraq sadə və maraqlı şəkildə təqdim etməkdir.

Bu portal Xarici İqtisadi Fəaliyyət iştirakçılarına ölkədəki bazarı təhlil etmək, eyni zamanda bir rəqəmsal məkanda statistik məlumat əldə etmək imkanı verəcək. Həmçinin, portal Xarici İqtisadi Fəaliyyət (XİF) və işgüzarlığı tənzimləyən dövlət orqanları arasında səmərəli məlumat mübadiləsi mexanizminin yaradılmasını nəzərdə tutur, ixrac–idxal və tranzit əməliyyatlarını əhatə edir.

Beləliklə, “Ticarət Statistikası Portalı” ticarət iştirakçılarına statistik məlumatları vizual olaraq təqdim edilməsini, ticarətin rəqabət qabiliyyətini artırılmasını təmin edir və həmçinin investorlara effektiv bazar araşdırmaları aparmağa imkan verir.

Daha ətraflı