Büdcə daxilolmaları haqqında məlumat

Gömrük ödənişlərinin növləri üzrə yığımların təsnifatı. Gömrük ödənişləri gömrük sərhədindən mal və nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti ilə əlaqədar gömrük orqanları tərəfindən tutulan ödənişlərdir. Gömrük ödənişləri dedikdə, gömrük orqanları tərəfindən respublika büdcəsinə alınan vergilər (ƏDV və aksizlər), yığımlar (rüsumlar) başa düşülür.

Xarici iqtisadi fəaliyyət haqqında məlumatlar

Tarix diapazonu:

Cəmi