Xarici ticarətin gömrük statistikasının göstəriciləri

Statistik göstəricilər xarici ticarət üzrə miqdarı haqqında məlumatları əhatə edir. Azərbaycan Respublikasının hüquqi və fiziki şəxsləri tərəfindən həyata keçirilən ticarət əməliyyatları.

Büdcə daxilolmaları haqqında məlumat

Tarix diapazonu: