Xarici iqtisadi fəaliyyət haqqında məlumatlar

Xarici ticarət iştirakçılarının sayı və sahəsi haqqında məlumat. Xarici ticarət statistikasının formalaşdırılması zamanı əsas məlumatlar malların gömrük rəsmiləşdirilməsi zamanı deklarantlar tərəfindən doldurulmuş yük gömrük bəyannamələrində olan məlumatlardır.

Ticarət əməliyyatlarının həcmi

Tarix diapazonu: