Mal qrupları üzrə ixrac və idxal

Mal qrupları tərəfindən idxal-ixrac əməliyyatlarının dinamikası və ticarət ölkəsi haqqında məlumat. Azərbaycan Respublikasının gömrük statistikası, ölkənin dövlət ərazisinə daxil olan və ya bu məhdudiyyətləri tərk edən bütün malları nəzərə alan xarici ticarətin uçotunun "ümumi" sistemi əsasında malların idxalı və ixracının uçotunu aparır.

Yük daşımaları haqqında məlumat

Tarix diapazonu:

Ölkə: