Azərbaycan Respublikasının ticarət tərəfdaşları ilə münasibəti

Ölkələr arasında olan ticarət dövriyyəsinin xəritə üzərindən vizual görüntüsü.

Xarici ticarətin gömrük statistikasının göstəriciləri

Tarix diapazonu:

Ölkə:

Xəritə ən yüksək dövriyyəsi olan 20 ölkəni göstərir.

# Ölkə Dəyər Statistika

Azərbaycana idxal-ixrac olunan mallar haqqında daha ətraflı məlumat. Mal qrupları üzrə ixrac və idxal .