Nomenklatura

Azərbaycan Respublikasının xarici iqtisadi fəaliyyətinin mal nomenklaturası, idxal və ixrac gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında məlumat

{{getTitleNomenclature.Name}}

{{number}}
+

Bu bölmə üzrə məlumat tapılmadı

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərarı
Gömrük və tarif mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi, ölkədə rəqabətqabiliyyətli məhsulların inkişafına dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, daxili bazarın qorunması və qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafı ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzası.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq, gömrük-tarif mexanizminin daha da təkmilləşdirilməsi yolu ilə xarici iqtisadi fəaliyyətin səmərəliliyinin artırılması, ölkədə rəqabətədavamlı məhsulların istehsalı, daxili bazarın qorunması və qeyri-neft sektorunun davamlı inkişafında dövlət dəstəyinin daha da gücləndirilməsi, idxal rüsumlarının çoxpilləli sistemdən azpilləli sistemə keçirilməsi, habelə “Malların Təsviri və Kodlaşdırılması üzrə Harmonikləşdirilmiş Sistem haqqında” Beynəlxalq Konvensiyaya və göstərilən Konvensiyaya Düzəliş Protokoluna qoşulmaq barədə” Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq, xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturası (XİFMN) üzrə kodların Beynəlxalq Harmonik Sistemin yeni variantına uyğunlaşdırılması məqsədi ilə və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “Azərbaycan Respublikası Gömrük Məcəlləsinin təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 2011-ci il 15 sentyabr tarixli 499 nömrəli Fərmanının 28.5-ci və “Gömrük tarifi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiqi barədə” 2013-cü il 4 iyul tarixli 936 nömrəli Fərmanının 3.2-ci bəndlərinə əsasən Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:
  • 1. Təsdiq edilsin
  • 2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 12 aprel 2001-ci il tarixli 80 nömrəli "Azərbaycan Respublikasında ixrac-idxal əməliyyatları üçün gömrük rüsumlarının dərəcələri haqqında" qərarı (Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2001, № 4, maddə 289, № 8, maddə 560; 2002), № 8, maddə 549, № 9, maddə 581, № 10, maddə 647; 2003, № 2, maddə 147, № 4, maddə 226, № 10, maddə 614, № 12 (II kitab), maddə 749; № 3, maddə 196, № 4, maddə 307, № 5, maddələr 389, 390, № 9, maddə 743; 2005, № 10, maddə 980; 2006, № 4, maddə 363, № 7, maddə 652; 5-ci maddə, 548, № 6, maddə 700, № 11, maddə 1187; 2008, № 4, maddə 325; 2009, № 11, maddə 938; 2010, № 1, maddə 68; 2012, № 9, maddə 928 2013, № 7, maddə 871; 2014, № 1, maddə 65, № 2, maddə 197; 2016, № 4, maddə 823, № 8, maddələr 1430, 1445, № 9, maddə 1592, № 10, maddə 1698; 2017, № 1, maddələr 1-ci hissə, maddə 611, № 3, maddə 511, № 4, maddə 644, № 7, maddə 1490, № 8, maddələr 1615, 1621, 479 nömrəli qərar Respublika Nazirlər Kabinetinin 3 Noyabr 2017 tarixində ediləcək.
  • 3. Bu qərar 2018-ci il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir.
Təsvir
{{item.Name}}
ƏDV
{{item.vat}}%
İdxal gömrük rüsumları
{{item.icd}}%
Mal kodu
Təsvir
{{item.Name}}
Mal kodu
Təsvir
ƏDV
İdxal gömrük rüsumları
Mal kodu
{{item.Name}} {{item.vat}}% {{item.icd}}%
{{item.Name}}

idxal üçün məlumat

Məhsul kodu

{{TnvedLast.code}}

{{rate.TaxName}}

{{rate.PercentRate}}%

{{ translate( rate.UnitName ) }}

{{rate.CoeffRate}} {{rate.Currency}}

ixrac üçün məlumat

İxrac və idxal üçün mal kodu

{{TnvedLast.code}}

{{rate.TaxName}}

{{rate.PercentRate}}%

{{ translate( rate.UnitName , true ) }}

{{rate.CoeffRate}} {{rate.Currency}}

Məhdudiyyətlər haqqında məlumat (İdxal)

Tələb edən qurum
{{permission.OrganizationName}}
Məhdudiyyət
{{TnvedLast.ControlsList[0].ControlText}}
Dəyər
{{getControlStatus}}
Qeydlər
{{permission.GroupName}}
Tələb edən qurum Məhdudiyyət Dəyər Qeydlər
{{permission.OrganizationName}} {{TnvedLast.ControlsList[0].ControlText}} {{getControlStatus}} {{permission.GroupName}}